ΥΠΕΡΗΧΟΙ – ΤΡΙΠΛΕΞ

 

Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση η οποία προσφέρει απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος.

 

Το υπερηχογράφημα είναι αβλαβές για τα όργανα, δεδομένου ότι οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Η κεφαλή του υπερήχου (ηχοβολέας), εκπέμπει ήχους και συλλέγει την αντανάκλασή τους από το εσωτερικό του σώματος.

Πιο αναλυτικά εκτελούνται υπερηχογράφημα και triplex όπως:

 

 • • Υπέρηχος Άνω – Κάτω κοιλίας
  • Υπέρηχος Νεφρών – Ουρητήρων – Κύστεως – Προστάτη
  • Υπέρηχος Μαστών
  • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
  • Υπέρηχος Μαλακών Μορίων
  • Υπέρηχος Ισχίων
  • Υπέρηχος Εγκέφαλου
  • Ενδοκολπικό
  • Υπέρηχος όσχεου
  • Triplex φλεβών
  • Triplex αρτηριών
  • Triplex καρωτίδων
  • Triplex οσχέου
  • Triplex κοιλιακής αορτής
  • Τriplex νεφρικών αρτηριών κ.α,