ΥΠΕΡΗΧΟΙ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΤΡΙΠΛΕΞ

Πιο αναλυτικά εκτελούνται υπερηχογράφημα και triplex όπως:

 

 • •Υπέρηχογράφημα Καρδιάς – Τρίπλεξ
 • •Υπέρηχος Άνω – Κάτω κοιλίας
  • Υπέρηχος Νεφρών – Ουρητήρων – Κύστεως – Προστάτη
  • Υπέρηχος Μαστών
  • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
  • Υπέρηχος Μαλακών Μορίων
  • Υπέρηχος Ισχίων
  • Υπέρηχος Εγκέφαλου
  • Ενδοκολπικό
  • Υπέρηχος όσχεου
 • •Triplex ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου
 • • Triplex φλεβών
  • Triplex αρτηριών
  • Triplex καρωτίδων
  • Triplex οσχέου
  • Triplex κοιλιακής αορτής
  • Τriplex νεφρικών αρτηριών κ.α,