ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η μαστογραφία, είναι μία ακτινολογική μέθοδος που χρησιμοποιεί χαμηλής δόσης ακτίνες Χ για την εξέταση του μαστού.

 

Στόχος της μαστογραφίας, είναι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, με την ανίχνευση μικρών όγκων και μικροαποτιτανώσεων. Η μαστογραφία έχει μειώσει σημαντικά (30-35%) τους θανάτους από καρκίνο του μαστού.

 

Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία τους και το οικογενειακό τους ιστορικό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της καλής υγείας των μαστών τους.

Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 35 και 40 ετών.

 

Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να επαναλαμβάνεται η μαστογραφία κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται.

 

Έτσι, κάνοντας μαστογραφία κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, να μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολύ αρχικό στάδιο και κατά συνέπεια να έχουμε καλύτερη πρόγνωση και αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Είναι μια αξιόπιστη και απλή εξέταση και όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν.

Όπως όλες οι εξετάσεις, έτσι και η μαστογραφία έχει τους περιορισμούς της, και όπως προκύπτει από στοιχεία διεθνώς, δεν αρκεί η γυναίκα να υποβάλλεται μόνο σε μαστογραφία για να έχει σωστή διάγνωση.

 

Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακή μαστογραφίας, έχουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα, αλλά και πάλι χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η κλινική εξέταση και οι υπέρηχοι.

 

Η μαστογραφία δίνει πληροφορίες για ψηλαφητές ή μη ψηλαφητές ανωμαλίες του μαστού που μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις και στην περίπτωση που δεν είναι ψηλαφητές να τις αγνοεί, τόσο η ίδια η γυναίκα, όσο και ο γιατρός που την εξετάζει.

 

Άρα, με τη μαστογραφία μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων ή ασβεστώσεων, κύστεις, λιπώματα, ινοαδενώματα, αμαρτώματα (ογκίδιο μαστού), καρκίνους και διάφορες άλλες μαστοπάθειες.

 

Η μαστογραφία δεν πονάει. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια ελαφρά πίεση στο μαστό για καλύτερη και σαφέστερη εικόνα.

Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πολύ πυκνός, τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, που ίσως να προκαλέσει κάποιον πόνο, ο οποίος όμως είναι υποφερτός και παροδικός.

Η προσπάθεια της ιατρικής τεχνολογίας να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια της μαστογραφίας κατέληξε σε μια επαναστατική εφαρμογή, αυτήν της ψηφιακής μαστογραφίας.

 

Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, ώστε να παράξει εικόνες του μαστού.

Δεν χρησιμοποιείται film αλλά ειδικός ανιχνευτής ακτίνων Χ, που μετατρέπει την ακτινοβολία σε φως.

Το φως ακολούθως μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται σε μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας

 

  • • Μικρός χρόνος εξέτασης (1-2 λεπτά της ώρας για την ψηφιακή μαστογραφία – 15 λεπτά της ώρας για τη συμβατική μαστογραφία).
  • • Μικρότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τη συμβατική μαστογραφία.
  • • Αυτόματη μεγέθυνση περιοχών του μαστού, χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση.
  • • Ελάχιστος χρόνος για τη διενέργεια βιοψιών ή τοποθέτηση βελόνης εντοπισμού.
  • • Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα.
  • • Χρήση διαγνωστικών βοηθημάτων όπως η υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή διάγνωση.
  • • Αρχειοθέτηση όλων των μαστογραφιών της εξεταζομένης γυναίκας σε ηλεκτρονικό αρχείο.
  • • Χρήση της τηλεϊατρικής ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η δεύτερη γνώμη ειδικού ακτινολόγου.
  • • Τρισδιάστατη απεικόνιση με σχετικά χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας.