Οκτ 25, 2023 by ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Kαμία μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν είναι ανεκτή από την εταιρία Κνωσός Διάγνωσις Ι.ΙΚΕ και θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή.

Στον εργασιακό χώρο όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμπεριφέρονται προς όλους  µε το δέοντα σεβασμό, και με απουσία οποιασδήποτε μορφής θυματοποίησης, εκφοβισμού, διάκρισης και παρενόχλησης.

Στόχος της εταιρίας μας είναι η προώθησει της ανάπτυξης ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται και όπου φοιτητές και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν ότι τα προβλήματά τους θα αντιμετωπιστούν υπεύθυνα από την εταιρία.

Tags: