ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μετρήθει η μάζα των οστών.

 

Η μέτρηση της οστικής μάζας είναι απαραίτητη σε άτομα υψηλού κινδύνου, για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πιθανών κατάγματων και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

 

Η συνηθέστερα μέθοδος για τη μέτρηση της οστικής μάζας ονομάζεται Dual Energy X-Ray Absorptiometry ή DEXA.