Πολιτική της Εταιρίας μας κατά του Εργασιακού Εκφοβισμού

25 Οκτ, 2023 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Kαμία μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν είναι ανεκτή από την εταιρία Κνωσός Διάγνωσις Ι.ΙΚΕ και θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή. Στον εργασιακό χώρο όλοι

Continue Reading