Υπέρηχοι - Τρίπλεξ

Υπέρηχοι – Τρίπλεξ

Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση η οποία προσφέρει απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος.

Το υπερηχογράφημα είναι αβλαβές για τα όργανα, δεδομένου ότι οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Η κεφαλή του υπερήχου (ηχοβολέας), εκπέμπει ήχους και συλλέγει την αντανάκλασή τους από το εσωτερικό του σώματος.

Η αντανάκλαση μετατρέπεται ηλεκτρονικά σε εικόνα, που μπορεί να προβληθεί σε οθόνη, αλλά και να εκτυπωθεί. Η εικόνα απεικονίζει τα διάφορα όργανα σε τομές συνήθως επιμήκεις ή εγκάρσιες σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με την τοποθέτηση (κίνηση) του ηχοβολέα από τον εξεταστή. Η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να προκαλέσει παρενέργειες. Ανάλογα με την περιοχή του σώματος που εξετάζεται, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ηχοβολείς (κεφαλές υπερήχου). Η εξέταση μπορεί να γίνει διακολπικά ή διακοιλιακά.

Το υπερηχογράφημα triplex (ή υπερηχογράφημα duplex έγχρωμης ροής) συνδυάζει τις πληροφορίες της συμβατικής υπερηχογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο με Doppler. Επίσης, με την εξέταση αυτή ο ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίμα στο αγγείο και μετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι, μπορεί να ελέγξει την πορεία του αγγείου, να υπολογίσει το μέγεθός του και το βαθμό στένωσής του, αν υπάρχει.

Το υπερηχογράφημα με Doppler μετράει το πώς τα κύματα ήχου ανακλώνται σε κινούμενα αντικείμενα, εν προκειμένω στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος, και στέλνει τις πληροφορίες στον υπολογιστή, ο οποίος παράγει έγχρωμες εικόνες που απεικονίζουν τη ροή και ορισμένες αλλοιώσεις των αγγείων.

Στο Τμήμα Υπερήχων εκτελούνται όλες οι εξετάσεις υπερηχογραφίας σώματος σε ενήλικες, παιδιά και σε βρέφη καθώς επίσης και υπερηχογραφία αγγείων (triplex).

Πιο αναλυτικά εκτελούνται υπερηχογράφημα και triplex όπως:
• Υπέρηχος Aνω-Κάτω κοιλίας
• Υπέρηχος Νεφρών-Ουρητήρων-Κύστεως-Προστάτη
• Υπέρηχος Μαστών
• Υπέρηχος Θυρεοειδούς
• Υπέρηχος Μαλακών Μορίων
• Υπέρηχος Ισχίων
• Υπέρηχος Εγκέφαλου
• Ενδοκολπικό
• Υπέρηχος όσχεου
• Triplex φλεβών
• Triplex αρτηριών
• Triplex καρωτίδων
• Triplex οσχέου
• Triplex κοιλιακής αορτής
• Τriplex νεφρικών αρτηριών κ.α

Στο Τμήμα Υπερήχων υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για παρακέντηση θυρεοειδούς και μαστών.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις εκτελούνται κατόπιν ραντεβού.