Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

Μικροβιολογίας – Ιατρικής Βιοπαθολογίας, που έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας διαθέτοντας τον, πλέον, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό.

Εκτελεί εξετάσεις:
• Μικροβιολογικές
• Αιματολογικές – Βιοχημικές,
• Ανοσολογικές – Ορμονολογικές
• Αλλεργιολογικές
• Καρκινικοί Δείκτες
• Παράγοντες Πήξης
• Μοριακός Έλεγχος (PCR-DNA)
• Δοκιμασίες Ανοχής Σακχάρου – Ορμονών (Καμπύλες)
• Εξετάσεις Ούρων – Καλλιέργιες
• Γονιδιακός Προληπτικός Έλεγχος
• Σπερμοδιαγράμματα
• Λήψη Τραχηλικού – Κολπικού

Το προσωπικό διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αιμοληψίες παιδιών και βρεφών. Επίσης πραγματοποιούνται αιμοληψίες κατ’ οίκον για ασθενείς με προβλήματα μετακίνησης.

 

Διαθέτουμε ένα εξοπλισμένο σύστημα μηχανογράφησης για την ασφαλέστερη μεταφορά των αποτελεσμάτων και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων, με e-mail.

Η Ιατρική Διαγνωση Κνωσός έχει συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥΥ που δημιουργήθηκε μετά την συγχώνευση των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΠΑΔ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕ,ΤΥΔΚΥ,ΤΣΑΥ. Έχοντας εξασφαλίσει συμβάσεις με τα ταμεία υγείας, ο ασθενής συμμετέχει με ελάχιστη επιβάρυνση στο κόστος των εξετάσεων του. Οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) μπορούν να εκτελούν εξετάσεις προσκομίζοντας το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από οποιοδήποτε ιατρό συνταγογραφεί ηλεκτρονικά, απευθείας σε εμάς.

To Μικροβιολογικό Εργαστήριο λειτουργεί από 2011 όπου ξεκίνησε και η λειτουργιά του Διαγνωστικού Κέντρου, με  επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό Βιοπαθολόγο (Μικροβιολόγο) τον κ. Πομποδάκη Κωνσταντίνο.