Χαλκιαδάκης Γεώργιος Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακος Πανεπιστημίου Κρήτης

Τ. Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος -Αγγείων – Καρδιάς Π.Α.Γ.Ν.Η

Σπουδές: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτορας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Diplome D’ assistant Etranger  στη Θωρακοχειρουργική από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου LOUIS PASTEUR  του Στρασβούργου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα <<PATHOLOGIE DU SEIN>>  (Παθολογία μαστού), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα <<CHIRURGIE VISCERALE LAPAROSCOPUE, (Λαπαροσκοπική χειρουργική), Πανεπιστημίου LOUIS PASTEUR, Στρασβούργου Γαλλίας.

Θέσεις: Τ. Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Γενικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης και Τ. Διευθυντής ΘΑΚ (Θώρακος – Αγγείων- Καρδιάς) στο Π.Γ.Ν.Η. Assistant Etranger Service de Chirurgie Thoracique του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Αssistant Etranger – Service de Chirurgie Digestive et Generale της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Attache-Chef de Clinique της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Service de Chirurgie Digestive et Generale,Praticien hospitalier – Chirurgien des Hopitaux στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοσκομειακού Κέντρου ANDRE BOULLOCHE του MONTBELLIARD (Γαλλία). Μέλος του Advisory Board of the School of Medicine at European University Cyprus. Εκτέλεσα χρέη Διοικητή Π.Α.Γ.Ν.Η – Βενιζέλειου από την 14-12-2015 έως και την 12-05-2016.

Επιστημονική δράση: 2 μονογραφίες στη Γαλλική γλώσσα. 1. LA CHIRURGIE DU CANCER PULMONAIRE CHEZ LES SUJETS DE PLUS DE 70 ANS(A PRPOS DE 139 OPSERNATIONS).(Η χειρουργική του καρκίνου του πνεύμονος σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Με την ευκαιρία αναφορά 139 περιστατικών) 2. LES METASTASES THORACIQUES DU CANCER DU SEIN ETLA PLACE DE LA CHIRURGIE. (Οι θωρακικές μεταστάσεις του καρκίνου του μαστού και η θέση της χειρουργικής).

119 ξενόγλωσσες πλήρεις δημοσιεύσεις.Impact factor περιοδικών (σύνολο 205,34). 11 ελληνόγλωσσες πλήρεις δημοσιεύσεις.19 ξενόγλωσσες δημοσιευμένες ανακοινώσεις. 59 ελληνικές ανακοινώσεις. Αναφορά επιστημονικών εργασιών μου στο science citation index(S.C.I)(Σύνολο 1744) 72 συμμετοχές σε ελληνικά συνέδρια. 76 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Μέλος σε 25 επιστημονικές εταιρείες. 12 αναφορές εργασιών σε διεθνή συγγράμματα.

Εργασία: Primary malignant melanoma of the oesophges. 1. General Thoracic Syrgery. Thomas W Shields 3rd edition 1989, κεφάλαιο 88, σελίδα 1076. 2. Imaging of Gastointestinal Tract Tumors. Jean-Noel Bruneton 1190, σελίδα 240-242. Ασχολείται με παθήσεις.

 

 

 

 

Επικοινωνία

2810212141, 2810360032, 6944558308
2810360033